asn_detailDe duurzame bank ASN heeft een nieuwe classificatie ontworpen om de duurzaamheid van landen te meten. Dit met het oog op de samenstelling van het ASN obligatiefonds, een beleggingsfonds dat is samengesteld uit veilige en duurzame obligatieleningen. ASN heeft liefst vijftien criteria ontwikkeld om die duurzaamheid te kunnen meten. Uiteindelijk kwamen twaalf landen door de strenge selectie. Deze landen zijn opgenomen in het duurzame ASN obligatiefonds.

Twaalf landen, beoordeeld op vijftien verschillende criteria. Dat is erg veel informatie. Inspiring Data werd gevraagd deze complexe optelsom op een heldere, prettige en toegankelijke manier te vertalen in een infographic, voor het grote publiek. Twaalf maal 15, plus een ranking (12 cijfers), plus 12 toelichtingen, dat is heel erg veel informatie. Meer dan 190 verschillende cijfers, plus uitleg. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een bubble chart met iconen. In het ‘verhaal’ achter dit obligatiefonds is het namelijk niet zo relevant om exact, tot achter de komma, aan te geven hoe de landen precies scoren op al die 15 criteria. Het gaat meer om het globale beeld van deze landen. De onderlinge verschillen zijn weliswaar soms aanzienlijk, maar uiteindelijk relatief klein. Alle deelnemende landen zijn immers erg duurzaam. maar wel allemaal verschillend, op hun eigen manier. De infographic is vooral bedoeld om te laten zien dat ASN Bank liefst twaalf criteria heeft ontwikkeld. Die criteria zijn gevat in sprekende icoontjes. De infographic geeft op een enkel A4-tje helder weer hoe het zit, met veel informatie voor de geïnteresseerde. En voor wie niet alles hoeft te weten, biedt de infographic een overzichtelijk en eenvoudig beeld.

Erg interessant om te maken, en met meerdere dimensies. Want het gaat hier, zoals wel vaker, niet alleen maar om het uiterlijke aspect of het informatieve element, maar vooral: om het zoeken naar een nieuwe beeldtaal voor een partij met veel publieke exposure. De afbeelding moet natuurlijk de toegevoegde waarde van een infographic intact laat, maar vooral ook aansluiten bij de huisstijl, en het transparante, duurzame en integere imago van de bank.