Alweer ruim een jaar schuiven we regelmatig aan bij de ronde tafel van het Innovatieplatform Utrecht om mee te denken over de mogelijkheden van toepassingen van Open Data in bedrijfsleven, overheden en kenniscentra in de regio Utrecht. Open Data hebben voor ons erg veel te maken met datavisualisatie en storytelling, omdat Open Data nieuwe eisen stellen aan het ‘overzicht houden’ en het vinden van verbanden en context in al die bergen informatie. Naast een heleboel interessante contacten heeft de ronde tafel ook nog iets concreets opgeleverd: we hebben, samen met twee mensen die ook deel uitmaken van de ronde tafel, de workshop ‘Open Data Value’ ontwikkeld.

De workshop bevat twee unieke elementen. Allereerst een ‘open data value scan’, die we zelf hebben ontwikkeld in verband met deze workshop. De scan bestaat uit een reeks vragen rondom vijf specifieke thema’s die samen in kaart brengen of een organisatie al de mogelijkheden van Open Data heeft verkend en ontwikkeld. De scan is een goede graadmeter en geeft aan waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Tweede unieke element van de workshop is de inbreng van professionals uit bedrijven en instellingen, die meedenken met de organiserende partij en advies geven. In drie wisselende werkgroepen geven de deelnemers hun visie. Het totaal van aanbevelingen, conclusies en tips worden anoniem meegenomen in een rapportage waarmee de instelling haar vervolgstappen kan gaan uitstippelen.

De workshop is tot stand gekomen met de inbreng van John van Echtelt, consultant business modelling bij het IT–servicehuis CGI (voorheen Logica) en Bas Geerdink, net in dienst getreden bij ING. Meer weten? Hier is de pdf .